Δρ. Χάμπας Γεώργιος Πλαστικός Χειρουργός

T. 231 551 9070 | Βασιλικής Ταβάκη 9 | Θέρμη Θεσσαλονίκης

Facebook